Ett gjutet val för gjuteriprodukter

Tillsammans med våra systerföretag inom Beijer Tech är vi en komplett leverantör av förnödenheter, råvaror, maskiner, utrustning och service till gjuterier. Vi kan erbjuda alla produkter ett gjuteri behöver och har den bredaste kompetensen i branschen.

Vårt erbjudande inom gjuteriprodukter

I vårt breda program med gjuteriprodukter finns bland annat:

 • Kompletta maskinlösningar till metall-, järn- och stålgjuterier
 • Kompletta maskinlösningar för pressgjutning
 • Förnödenheter och utrustning till gjuteriindustrin och industrier för tillverkning och smältning av metall
 • Eldfasta material och isoleringsprodukter för höga temperaturer
 • Form och kärnsand, specialsand för alla ändamål, högkvartshaltig sand
 • Kemiska bindemedel, blacker och eldfasta produkter för smältning och varmhållning av metaller
 • Ingjutsystem för järn och stål, smältdeglar samt prefabricerade detaljer som deglar, rännor och skänkar
 • Legeringsämnen och uppkolningsgrafit
 • Slang för transport av gjutsand
 • Produkter för matning, filtrering och smältning
 • Glasfiberväv, såväl belagda som obelagda
 • Automatiska formmaskiner

För mer info kontakta Beijer Industri på info@beijerind.se eller telefon +46 (0)40 35 83 00.