Idag står vi starkare än någonsin

Beijer Industri är ett teknikorienterat handelsbolag som levererar förnödenheter, råvaror, maskiner och utrustning till industrin i Norden. Vi tillför erfarenhet och teknisk kompetens till våra kunders dagliga verksamhet. Naturligtvis är vi både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Anpassade för framtiden

Sedan 1860-talet, då bröderna Gottfried och Lorenz Beijer började handla med kol, koks, stål och spannmål har både världen och vi förändrats drastiskt. Många av våra konkurrenter har kommit och gått. Men Beijer Industri är starkare än någonsin. Tack vare vår förmåga att anpassa oss är ett av marknadens äldsta bolag också det mest uppdaterade. För dig som kund betyder det en unik kombination av erfarenhet, trygghet och nytänkande.

Tillför mervärden

Ibland är det den dyraste produkten på marknaden, ibland en billigare – men alltid den mest relevanta. Kort sagt: Beijer är katalysatorn/länken mellan våra kunders behov och marknadens bästa lösning. Dina möjligheter att hitta exakt rätt produkt stannar inte vid vår förmåga att hitta den. Ibland måste vi hjälpa till att skapa den också. Om inte rätt produkt finns på marknaden kan vi hitta leverantörer som hjälper till att ta fram en specialanpassad lösning. Och detta är ofta en pågående produktutveckling som syftar till att genom finjusteringar optimera en viss process eller funktion. Detta är ett av många mervärden som ger våra kunder en exklusiv och påtaglig service som lyfter deras verksamhet.

Stabil partner

Beijer Industri är en stabil partner även finansiellt. Vi tillhör de få svenska företag som i mer än 20 år har kunnat visa upp kreditvärdigheten AAA. Faktum är att av Sveriges ca 316 000 företag är det bara 82 som har lyckats med detta i dagsläget. Vad det betyder för din trygghet behöver vi knappast påpeka. Vi var här igår. Vi kommer att vara här i morgon. Inga obehagliga överraskningar.

Läs mer om Beijer Industri i vår företagspresentation.

För mer info kontakta Beijer Industri på info@beijerind.se eller telefon +46 (0)40 35 83 00.