En framgångshistoria upprepar sig

Ny formanläggning för Xylem i Emmaboda

Starten på denna framgångshistoria grundades säkert redan 1987. Detta år började agentsamarbetet mellan Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) och Beijer Industri AB på den skandinaviska marknaden.

När samarbetet inleddes 1987 organiserade man en referensresa för att visa vad HWS och Beijers tillsammans kunde åstadkomma. Resan gick från Malmö till Tyskland och man besökte bland annat olika gjuterier som arbetade med SEIATSU formanläggningar från HWS. På denna resa var också den dåvarande gjuterichefen på ITT Flygt (Emmaboda) med och även en del andra medarbetare. Alla var så imponerade av formmaskinerna och gjutresultaten, att ITT Flygt, som numera heter Xylem Water Solutions Manufacturing, blev först med att beställa en ny SEIATSU formanläggning från teamet HWS/Beijers 1989.

När behovet av en ny formanläggning uppstod drygt 20 år senare, drivet av Xylems behov av ökad flexibilitet och kapacitet för gjutartiklar, vände man sig än en gång till teamet HWS/Beijers – säkerligen tack vare de positiva resultaten, friktionsfria genomförandet och goda samarbetet från det första projektet.  

Trots alla erfarenheter och know-how hos HWS från ca 600 formmaskiner levererade över hela världen under de senaste 27 åren utgjorde Xylems krav på den nya formmaskinen ytterligare en dimension.

SEIATSU à den tysta metoden för tillverkning av perfekta formar

Det är ett tvåstegs packningssystem. :

- 1:a steget:   Luftström-fluidisering som förberedande packning

- 2:a steget:   Hydraulisk efterföljande packning med flerstämpelpress.

- Båda stegen kan korrigeras och justeras individuellt efter modellen.

- Likformig hårdhet på formen

- Färre kärnor

- Mindre släppning

- Bättre utnyttjad formyta

- Sänkning av renskostnaderna

SEIATSU à producerar perfekt gjutgods

HWS Formmaskin

Nedan visas några väsentliga krav på den nya HWS formanläggningen:

- Storlek på formflaskan:                  
1100 x 950 x 350+50/250mm
1100 x 950 x 450+50/450 mm

- Effekt:                                              
140 formar per timme tillverkas med en ZFA-SD formmaaskin. Produktion av under- och överflaska samtidigt.

- Höjd på formflaskan:                      
Varierande, automatisk, kan användas och bytas utan förlust av takttid.

- Modellbyte:                                     
Automatiskt och utan effektförlust

- Kyltid:
Uppnås med hjälp av våningskylhus

- Tillverkning av produkter i olika material, samtidigt respektive vid olika tidpunkter

- Gjutning av formen med stationär gjutugn eller skänk på formanläggningens baksida för specialjärn

- Uppställning av den nya formanläggningen på samma plats som befintlig formanläggning på kortast möjliga tid.

Sedan de första samtalen på hösten 2010 fram till idag har motiverad personal från Xylem och HWS/Beijers arbetat för att uppfylla kraven på den nya formanläggningen både när det gäller byggnader och transportvägar.

Det gemensamt utarbetade konceptet för den nya formanläggningen, de formförsök som krävdes av Xylem med de svåraste modellerna och som tillverkades i en HWS produktionsanläggning med utmärkta resultat, övertygade än en gång de ansvariga på Xylem, att även denna gång lägga ordern hos teamet HWS/Beijers istället för hos konkurrenterna. 

Alla inblandade är överens om, att den nya HWS formanläggningen kommer att motsvara de önskade egenskaperna sommmaren 2014 och HWS tackar än en gång hjärtligt alla inblandade för det konstruktiva och goda samarbetet.