Viktig information!

Till våra kunder, leverantörer och partners.

Världen har hamnat i en svår situation på grund av COVID-19 viruset som sprids över världen.

Därför vidtar Beijer följande åtgärder, vi kommer att stänga vårt kontor och distribution på fredagar från och med fredagen 3:e april, övriga dagar kommer vi att göra allt för att upprätthålla densamma service till våra kunder/partners som tidigare.

Vi hoppas att alla kan vara friska!

Med vänliga hälsningar

Beijer Industri AB


To our customers, suppliers and partners.

The world has found himself in a difficult situation because of the COVID-19 virus spreading worldwide.

Therefore, Beijer will do following measures, we will close our office and distribution on Friday´s, start April 3rd, other days we will do everything we can to maintain the same service to our customers/partners as before.

Stay healthy!

Sincerely!

Beijer Industri AB