Ett starkt sortiment inom stålverk och smältverk

Beijer Industri har lång erfarenhet av svensk stålindustri och har kapacitet och kunskap att leverera den utrustning och de förnödenheter som krävs för modern ståltillverkning. Tillsammans med våra leverantörer kan vi lösa de höga krav som idag ställs på leveranser av utrustning samt säkerhet kring dessa.

Vårt erbjudande inom stålverk och smältverk

Våra produkter inom detta område omfattar främst:

  • Kompletta anläggningar till smältverk, varm- och kallvalsverk
  • Förnödenheter till stålverk
  • Processlinjer, valsverksutrustning, grafitelektroder, lansar, lyft- och hanteringsutrustning
  • Utrustning till aluminium-, kopparindustri och smältverk
  • Pressar, ugnar, grafitdetaljer, processanläggningar, processtyrningssystem mm
  • Cirkulära knivar, raka knivar, automatiska skärsystem, knivhållare
  • Mätutrustning
  • Kompletta anläggningar samt förnödenheter för betning

För mer info kontakta Beijer Industri på info@beijerind.se eller telefon +46 (0)40 35 83 00.